Rektör

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN

Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN, 1978-1982 arasında Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1984 yılında Yüksek Lisans ve 1989’da da Doktorasını İktisat Bölümünde tamamladı. 1987 yılında Doçent unvanını alan M. Hanifi ASLAN, 2004 yılında aynı Bölümde Profesörlüğe yükseltildi ve 2010 yılına kadar bu görevine devam etti.
2010 Mart sonunda Hasan Kalyoncu Üniversitesinde göreve Başlayan M. Hanifi ASLAN, 2010-2017 arasında Rektör Yardımcılığı, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2010-2015 arasında HKÜ İİSBF Dekanlığı, 2011-2015 arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Temsilciliği, 2017-2019 arasında İİSBF Dekanlığı görevlerinde bulunan M. Hanifi ASLAN, Mart 2020’de HKÜ Rektör Vekilliğine atandı.
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN’ın Finans, eğitim finansmanı, yükseköğretimin finansmanı ve enflasyon konularında makaleleri ile Enflasyonist Finansman Politikası, Hizmet Ekonomisi, Makro İktisat Politikası ve Para Teorisi ve Politikası adlarını taşıyan yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.