Hazırlık Programı

Programın Amacı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce odaklı bir üniversitedir. Yabancı Diller Yüksekokulu, lisans programı tamamen ya da kısmen İngilizce olan bölümlere 1 yıl boyunca dil eğitimi vermektedir. Üniversitede yabancı  dil öğretiminin amacı, öğrencilere yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlamayı ve kendisini  sözlü ve yazılı olarak ifade etmeyi sağlamaktır. 

Açıklamalar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY), 2010 yılı Eylül ayında eğitim sunmaya başlamasından bu yana öğrencilere uluslararası düzeyde, yüksek kalitede dil eğitimi hizmeti sağlamaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenciler 5 dönem boyunca Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced seviyelerinde eğitim görürler.

Gerçek Yaşam için Eğitim” sloganı ile Yabancı Diller Yüksekokulu, sınıfta doğal ve etkileşimli ortamlar oluşturarak dil öğrenimini gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirir. Okulumuz, öğrencilerin öğrenmeyi anlamlı, yararlı ve keyifli hale getirmesi için destekleyici bir öğrenme ortamı yaratır.

İngilizce hazırlık programımızın özellikleri arasında şunlar yer alır

 • Öğrencilerin gelişen öğrenme ihtiyaçlarına uygun hale getirilen öğrenci merkezli program,
 • Dersleri öğrencilerin derste eğlenmesine ve başarılı olmasına yönelik şekillendiren yüksek nitelikli ve uluslararası deneyimli kadro,
 • Bilgisayar teknolojisinin bilgisayar destekli dil öğrenimi aracılığıyla eğitimle bütünleştirilmesi,
 • Özenle seçilmiş ders kitapları ve materyaller,
 • Öğrencileri bölümlerine hazırlamak için Özel Amaçlı İngilizce programları,
 • Etkili danışmanlık sistemiyle öğrencilerin gelişimlerini yakından izleme,
 • Hem eğitmenler hem de öğrenciler için oryantasyon programı,
 • Konuşma becerilerini geliştiren kulüpler,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi destekleyen öğrenme ortamı,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitim dili İngilizce olan bir üniversitedir ve öğrenciler en az bir yabancı dil öğrenmeye teşvik edilmektedir. Bazı dil dersleri bölümlerde seçmeli ders olarak verilir. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde akademik bölümler, öğretim dili açısından iki ana gruba ayrılmıştır. Diğer bölümlerdeki dersler tamamen Türkçe olarak yürütülürken, Mühendislik Fakültesinin 3 bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde derslerde %30 ya da %100 İngilizce olacak bir öğretim şekli kullanmaktadır. Bu nedenle, eğitim dili İngilizce olan bir bölümde okumak isteyen öğrenciler, eğer HKÜ Senatosu tarafından kararlaştırılan TOEFLPearson PTE ve YDS gibi sınavlarda eşdeğer yeterlilik puanına sahip değillerse, YDY Muafiyet ve Düzey Belirleme sınavına girmeleri istenir. Başarılı olurlarsa, öğrenciler İngilizce hazırlık programı almadan kendi fakültelerinde eğitimlerine devam ederler. YDY yeterlilik sınavını geçemeyen veya önceden belirlenen sınavlardan gereken puanları alamayan öğrencilerin YDY tarafından verilen İngilizce Hazırlık Programına katılmaları ve programın gerekliliklerini başarıyla yerine getirmeleri beklenir.

YDY’de İngilizce Hazırlık Programı bir akademik yıl içinde toplam beş dönemden oluşur. İlk yarıyıl 18 haftalık bir süreden oluşur. Dönemin ilk haftasında, HKÜ’deki tüm öğrenciler için oryantasyon programı düzenlenir. İki haftası her seviye için yapılacak dönem sonu sınavına ayrılırken, 15 hafta öğretim için ayrılır. İkinci yarıyıl, 16 haftalık bir süreden oluşur. İki haftası her seviye için yapılacak dönem sonu sınavına ayrılırken, eğitim sürecine 14 hafta ayrılır. Ve beşinci dönemde ETE sınavı ile tamamlanmak üzere 6 öğretim haftasından oluşur. 

İngilizce Hazırlık Programında öğrencilere, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced seviyelerinde olmak üzere toplam beş seviyede kapsamlı bir dil eğitimi verilir. Her seviye, haftada 26 ders saatinden oluşurken, sadece Advanced seviyesi haftada 24 ders saatinden oluşur. Elementary ve Pre-Intermediate düzeylerinde, öğrenciler yazma, dinleme ve konuşma dersleri ile desteklenen birleştirilmiş beceriler dersini alırlar. Intermediate, Upper Intermediate ve Advanced seviyelerinde, öğrencilere tüm dil becerilerini önemli ölçüde geliştirebilmelerine fırsat sağlamak için beceri temelli dersler verilir. Beceri temelli derslerin akabinde, öğrencilere YDY ve bölümleri arasında eğitimsel bir köprü oluşturmaları için kendi çalışma alanlarına yönelik ESP (Özel Amaçlı İngilizce) dersi verilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nın gerekliliklerini başarıyla yerine getirmek için, İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan bir öğrencinin Advanced seviyesini en az %70 ortalamayla tamamlaması ya da yılda bir kez yapılan (akademik yılın başında) YDY Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavını başarı ile geçmesi gerekir. Her bir seviyeyi geçmek için ortalamanın en az %70 olması gerekir. Diğer bölümlerde okuyan bir öğrencinin Upper-Intermediate seviyesini en az %65 ortalama ile tamamlaması ya da yılda bir kez yapılan (akademik yılın başında) YDY Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavını geçmesi gerekir. Her bir seviyeyi geçmek için ortalamanın en az %65 olması gerekir.

Türkiye’de Pearson Assured İle En Hızlı Akredite Olan Yabancı Diller Yüksekokulu 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 100’ü aşkın ülkede 100 yılı aşkın eğitim-öğretim tecrübesine sahip, dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu olan Pearson Assured ile akreditasyon sürecini 2,5 ay gibi rekor sürede tamamlamayı ve bu anlamda Türkiye’de en kısa sürede akredite olan Yabancı Diller Yüksekokulu olmayı başarmıştır.

Uluslararası eğitim-öğretim standartlarına sahip yabancı Diller Yüksekokulu;

 • Yabancı dil eğitiminde kaliteye önem vererek farklılaşmayı,
 • Yıllık denetimler ile kalite yönetimini sürekli geliştirilmeyi,
 • Yabancı Diller Yüksekokulu özelinde Hasan Kalyoncu Üniversitesinin uluslararası tanınırlığını artırmayı,
 • Hazırlık programının yeterliliklerini geliştirmeyi,
 • Kendi öğrenim programlarında düzenli bir kalite güvence sistemi oluşturmayı,
 • Sistemlerin ve süreçlerin uluslararası standartlarda geliştirilmesi ve düzenlenmesini hedeflemektedir.