Değerlerimiz

HKU Tarihçesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi farklı dinlerin, dillerin, ırkların, kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı tarihi İpek Yolu’nun önemli bir kavşağı Gaziantep’te, “eğitim, araştırma ve yenilik” odaklı bir üniversite olarak hayat buldu.

İlk eğitim yılına Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde üçer bölümle başlayan üniversitemiz; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bu iki fakülteye yeni bölümler eklerken, Hukuk Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’na da öğrenci almaya başladı.

Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, araştıran, sorgulayan, hukuka ve demokratik değerlere bağlı, dünyanın rekabetçi piyasalarında yer alacak mezunlar vermeyi amaçlar. Üretilen bilimsel bilginin toplumla paylaşılmasına, tartışılmasına ve sorunların çözümü için tüm olanaklarını seferber eder.

Endüstri ile işbirliği içinde teknoloji ve AR-GE çalışmalarıyla disiplinlerarası, proaktif modelde bilimsel çıktı üreten, yetenekleri sanata dönüştüren, toplumsal sorunlara duyarlı, çevreci, uluslararası, marka bir üniversite olmak.

Ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik gelişim düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmek.
Yasalara, yönetmeliklere ve mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışmayı görev edinmek.
İnsan merkezlilik ile sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek bölgenin önde gelen eğitim kurumu olmaktır.

Kalite Politikamız

Ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmek.

Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı görev edinmek, İnsan merkezci, sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek bölgenin önde gelen eğitim kurumu olmak.