Başkanın Mesajı

Değerli Öğrenciler,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi; ülkesine ve gelecek nesillere inanan müteşebbis bir vakıf anlayışının vizyonu, gayreti, maddi ve manevi fedakârlıkları sonucu kurulmuştur.

Üniversitemiz; dünyadaki sosyal ve kültürel değişime ayak uydurarak, bilim ve araştırma dünyasındaki yerini sizinle birlikte alacaktır.

Ana hedefimiz; ülkemize ve insanımıza katkı sağlayacak, uluslararası marka değerine sahip bir üniversite olmaktır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayan ve alternatif bir eğitim-öğretim modeli sunan yeni bir üniversite anlayışını benimsemekteyiz.

Akademik kurumlar, sosyal değişimin en büyük paydasıdır. Bu bağlamda değişim ve gelişiminizi güvenli bir gelecek ile sağladığınız takdirde, profesyonel hayatta özgüvenli bireyler olarak yerinizi alacağınıza inanıyorum. En içten duygu ve temennilerimle; üniversitemize ve yeni hayatınızın başlangıcına ‘hoş geldiniz’ diyorum.

 

Cemal KALYONCU
Mütevelli Heyeti Başkanı