Hazırlık Programı

Programın Amacı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce odaklı bir üniversitedir.
Yabancı Diller Yüksekokulu, lisans programı tamamen ya da kısmen İngilizce olan bölümlere 1 yıl boyunca dil eğitimi vermektedir.

Açıklamalar

Üniversitemizde eğitim alacak bütün öğrenciler ‘Muafiyet Sınavı’na katılırlar. Öğretim yılı başında yapılan ‘Muafiyet ve Seviye Belirleme’ sınavında İngilizce Öğretmenliği Bölümü için 70, diğer bölümler için ise 65 notunu alan öğrencilerimiz başarılı sayılır ve ilgili bölümlerde lisans programlarına başlarlar. Muafiyet sınavında yeterli notu alamayan öğrenciler bir akademik yıl boyunca İngilizce bilgilerini istenilen seviyelere ulaştırmak için haftalık 28 saatlik yoğun bir eğitim alarak İngilizce eğitimine devam ederler.
Hazırlık okulunda beş ayrı kur bulunmaktadır. İngilizce Öğretmenliği Bölümüne yerleşip İngilizce hazırlık eğitimi alması gereken öğrencilerin akademik yıl sonuna kadar 5. kur olan Advanced seviyesini; Mühendislik Fakültesine ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine yerleşip İngilizce hazırlık eğitimi alması gereken öğrencilerin ise 4. kur olan Upper-intermediate seviyesini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Kurlar ve seviyeler şöyledir:

1. Elementary (Temel başlangıç seviyesi)
2. Pre-intermediate (Ön-orta seviyesi)
3. Intermediate (Orta seviyesi)
4. Upper-intermediate (İleri-orta seviyesi)
5. Advanced (İleri düzey seviyesi)

Türkiye’de En Hızlı Akredite Olan Yabancı Diller Yüksekokulu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 100’ü aşkın aşkın ülkede 100 yılı aşkın eğitim-öğretim tecrübesine sahip, dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu olan Pearson Assured ile akreditasyon sürecini 2,5 ay gibi rekor sürede tamamlamayı ve bu anlamda Türkiye’de en kısa sürede akredite olan Yabancı Diller Yüksekokulu olmayı başarmıştır.

Uluslararası eğitim-öğretim standartlarına sahip yabancı Diller Yüksekokulu;

  • Yabancı dil eğitiminde kaliteye önem vererek farklılaşmayı,
  • Yıllık denetimler ile kalite yönetimini sürekli geliştirilmeyi,
  • Yabancı Diller Yüksekokulu özelinde Hasan Kalyoncu Üniversitesinin uluslararası tanınırlığını artırmayı,
  • Hazırlık programının yeterliliklerini geliştirmeyi,
  • Kendi öğrenim programlarında düzenli bir kalite güvence sistemi oluşturmayı,
  • Sistemlerin ve süreçlerin uluslararası standartlarda geliştirilmesi ve düzenlenmesini hedeflemektedir.