Burslar | Aday Öğrenci | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Burslar

Burs AçıklamasıBurs Olanağı
Üniversitemizde okuyan öğrencinin bütün kardeşler dahil Anne, Baba, Eşine öğrenim ücreti indirimi (Birlikte Öğrenim Gördüğü müddetçe) uygulanır. İndirim 2 kardeşin birine Eğer 3 kardeş varsa 2’sine uygulanır. İndirim, ücreti en yüksek olan kardeşe uygulanır.(Lisans)20%
%50 engelli olduğu raporla belgelenmiş olan öğrencilere (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)50%
Şehit Çocuklarına (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)100%
Gazi Çocuklarına (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)100%
HKÜ Akademik Personeline100%
HKÜ idari personeli ile Özel Erdem Okulları personeline
(Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)
50%
Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Özel Erdem Okulları Personelinin Özel Erdem Okullardan Mezun olan çocuklarına (Lisans ve Lisansüstü)30%
Gaziantep Erdem Eğitim Kolejinden mezun olup, üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler ile Yatay ve Dikey Geçiş ile Gelen Erdem Koleji mezununa (Ön Lisans, Lisans)30%
HKÜ Akademik ve İdari personel çocuklarına (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)30%
Özel Kalyon FTR Tıp Merkezi kadrosunda Uzm. Dr., Fizyoterapist ve Hemşire olarak çalışan personele (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)100%
Özel Kalyon FTR Tıp Merkezi kadrosunda çalışan idari personele
(Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)
50%
Kalyon Grup kadrosunda çalışan bütün personele (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)50%
Kalyon Grup, Özel Kalyon FTR Tıp Merkezi kadrosunda çalışan personelin çocuklarına (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)30%
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans bölümü birincilerinden Yüksek Lisans Programlarına başvurması ve Yüksek Lisans şartlarını sağlaması ve sınavda başarılı olması kaydıyla kayıt yaptıranlara100%
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans Programlarından Mezun olup, Lisansüstü Programlarına Kayıt yaptıranlara;10%

ÖSYM Bursu olsa dahi bu indirimler uygulanır. Bu indirimlerden Sadece en yüksek olanı uygulanır. Herhangi bir Mütevelli Heyet İndirimi varsa ÖSYM haricindeki tüm indirimlerden sadece biri uygulanır.
Türkiye genelinde; YKS sıralamasında ilk 10.000’e giren öğrencilere derslere devam ettiği, disiplin cezası almadığı ve yıl kaybı bulunmadığı sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaz ve 8 ay boyunca, aşağıda belirtilen miktarda burs verilir. Burslar SÖZEL ve DİL (yabancı dil) puan türlerinde ve ek puanla derece yapanlarda uygulanmaz.

Burs AçıklamasıBurs Olanağı
İlk 100’e girenlere aylık5.000 TL
101 – 500 arasına girenlere aylık3.000 TL
501 – 1.000 arasına girenlere aylık2.000 TL
1.001 – 5.000 arasına girenlere aylık1.500 TL
5.001 – 10.000 arasına girenlere aylık1.000 TL

(25.01.2016 ve 081 Nolu Karar Sayfa 4. Sayfa)
Sanat, Kültür ve Spor alanında üniversiteyi başarı ile temsil eden öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayıda “Sanat, Kültür ve Spor Bursu” verilir. Bu kapsamda; milli sporcu olanlara (son iki yılda milli olduklarını ilgili federasyonca belgelemek şartıyla) derslere devam ettiği ve disiplin cezası almadığı sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile %100 öğrenim bursu verilir. Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye şampiyonu olanlara her yıl 8 ay boyunca ve sırasıyla; 1000, 800 ve 500 TL nakit burs verilir.

Burs AçıklamasıBurs Olanağı
Dünya ve Olimpiyat şampiyonuna1.000 TL
Avrupa şampiyonuna800 TL
Türkiye şampiyonuna500 TL

Üniversitemizde öğrenimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerinden bir akademik yılda alması gereken normal ders yükü ile sene sonu genel not ortalamalarına göre (yaz öğrenimi ve yaz stajları dahil edilmez) aşağıdaki oranlarda Mütevelli Heyetinin Belirlediği sayıdaki öğrenciye öğrenim ücreti indirimi yapılır.

Burs AçıklamasıBurs Olanağı
3.80-4.00 arasında olanlara100%
3.60-3.79 arasında olanlara50%
3.50-3.59 arasında olanlara25%

Öğrencilerin devamsızlık yapmamaları ve disiplin cezası almamaları şartıyla (hazırlık sınıfı dahil), normal öğrenim süresi boyunca bursları kesilmez. Normal öğrenim süresinde mezun olmayan öğrencilerden, o yıl geçerli olan ders ücretinin tamamı alınır.

Öğrenim ücretinin peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır. Anlaşmalı kredi kartlarına en fazla 9 taksit uygulanır.

Önceki yıllarda kayıt yaptıran mevcut öğrencilerin ücretleri, o yılın tefe/tüfe oranlarının ortalaması alınarak, bir sonraki yılın öğrenim ücretini geçmeyecek şekilde hesaplanır.

Türkiye genelinde; YKS sıralamasında ilk 10.000’e giren öğrencilere derslere devam ettiği, disiplin cezası almadığı ve yıl kaybı bulunmadığı sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaz ve 8 ay boyunca, aşağıda belirtilen miktarda burs verilir.
Burslar SÖZEL, DİL (yabancı dil) puan türlerinde ve ek puanla derece yapanlarda uygulanmaz.

Burs AçıklamasıBurs Olanağı
İlk 100’e girenlere aylık5.000 TL
101 – 500 arasına girenlere aylık3.000 TL
501 – 1.000 arasına girenlere aylık2.000 TL
1.001 – 5.000 arasına girenlere aylık1.500 TL
5.001 – 10.000 arasına girenlere aylık1.000 TL